Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 9.2 trang 55 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 9.2 trang 55 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Điều này sau đây là sai khi nói về tia ?...

Điều này sau đây là sai khi nói về tia ?. Câu 9.2 trang 55 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG IX: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Điều này sau đây là sai khi nói về tia \(\alpha \)?

A. Tia \(\alpha \) thực chất là chùm hạt nhân nguyên tử heli \(\left( {{}_2^4He} \right)\)

Quảng cáo

B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia \(\alpha \) bị lệch về phía bản âm của tụ điện

C. Tia \(\alpha \) phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng

D. Khi đi trong không khí, tia \(\alpha \) làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng

Chọn đáp án C

Quảng cáo