Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có...

Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có thể có các giá trị nào?...

Vận dụng kiến thức về tín hiệu số. Phân tích và giải Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8.

Câu hỏi/bài tập:

Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có thể có các giá trị nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về tín hiệu số.

Answer - Lời giải/Đáp án

Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có thể có các giá trị 0 hoặc 1