Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều Nêu hai đặc trưng của tín hiệu số. Vận dụng kiến thức...

Nêu hai đặc trưng của tín hiệu số. Vận dụng kiến thức về tín hiệu số...

Vận dụng kiến thức về tín hiệu số. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8.

Câu hỏi/bài tập:

Nêu hai đặc trưng của tín hiệu số.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về tín hiệu số.

Answer - Lời giải/Đáp án

Tín hiệu số được đặc trưng bởi bit (Binary digit) và tốc độ bit (R).