Trang chủ Lớp 12 Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12: Sự thay...

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12: Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:...

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12. Nhiệt độ TB năm và nhiệt độ TB tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam vì: đi từ Bắc vào Nam góc nhập xạ. Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy nêu nhận xét về:

– Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:

– Giải thích rõ nguyên nhân

Quảng cáo

Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:

– Nhiệt độ TB tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam (Lạng Sơn: 13,3oC, Huế: 19,70C, TP. Hồ Chí Minh: 25,8oC)

– Nhiệt độ TB tháng VII: cao nhất ở miền Trung (Huế: 29,4oC), miền Nam và Bắc Bộ nhiệt độ thấp hơn (Lạng Sơn: 27oC, Hà Nội: 28,9oC, TP. Hồ Chí Minh: 27,1oC).

– Nhiệt độ TB năm tăng dần từ Bắc vào Nam (Hà Nội: 23,5oC, Huế: 25,1oC, TP. Hồ Chí Minh: 27,1oC).

Giải thích rõ nguyên nhân:

– Nhiệt độ TB năm và nhiệt độ TB tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam vì: đi từ Bắc vào Nam góc nhập xạ càng lớn nên lượng nhiệt nhận được càng lớn, nhiệt độ tăng dần.

– Nhiệt độ trung bình tháng VII cao nhất ở miền Trung vì vào thời điểm này miền Trung chịu tác động mạnh mẽ của hiệu ứng phơn khô nóng.

– Trên cả nước nền nhiệt đều cao trên 27oC bởi đây là thời kì mùa hè ở nước ta.