Trang chủ Lớp 12 Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 12: Cấu trúc...

Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 12: Cấu trúc địa hình khá đa dạng:...

Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 12. Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi

Hãy nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta :

– Đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp: đồi núi chiếm tới \({3 \over 4}\) diện tích lãnh thổ ; đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tới 85%, địa hình cao (trên 2000m) chỉ chiếm 1%.

Quảng cáo

– Cấu trúc địa hình khá đa dạng:

+ Được Tân kiến tạo làm trẻ hóa, hướng nghiêng TB – ĐN và phân hóa đa dạng.

+ Địa hình có 2 hướng chính: Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

– Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa:

+ Xâm thực mạnh ở miền đồi núi: trong điều kiện lớp vỏ phong hóa dày, vụn bở, trên sườn dốc, đất bị xói mòn, rửa trôi.

+ Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông: hệ quả của quá trình xâm thực là sự mở mang đồng bằng hạ lưu sông (đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long).

– Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người: phá núi làm đường, đắp đê, phá rừng, làm thủy điện…