Trang chủ Lớp 12 Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12: Lựa chọn...

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12: Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ:...

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12. Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ:

– Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:

– Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây:

– Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:

Từ phía Bắc dãy Bạch Mã trở ra Từ phía Nam dãy Bạch Mã trở vào

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, một mùa đông lạnh.

– Nhiệt độ từ 20 – 25ºC.

– Trong năm có 2 -3 tháng nhiệt độ < 18ºC.

Quảng cáo

– Biên độ nhiệt lớn (12,5ºC).

– Đới rừng nhiệt đới gió mùa.

– Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có cả thành phần loài cận nhiệt và ôn đới.

– Khí hậu cận xích đạo gió mùa.

– Nhiệt độ trung bình trên 25ºC.

– Không có tháng nào nhiệt độ < 20ºC.

– Biên độ nhiêt nhỏ (3ºC).

– Đới rừng cận xích đạo gió mùa.

– Thành phần loài chủ yếu có nguồn gốc xích đạo và nhiệt đới di cư từ phía Nam lên hoặc phía Tây sang.

– Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 12