SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 2 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức.

Đưa ra lời khuyên cho bạn Hình ảnh: Trang 70. Huy cùng các bạn đá bóng dưới Lan và Ngọc ném vỏ hộp sữa...
Trực quan Trả lời Bài 3 – Câu hỏi Luyện tập trang 68 SGK Đạo đức lớp 2 trang 68 SGK Đạo...
Em sẽ làm gì khi gặp các tình huống sau Hình ảnh: Trang 68, 69. Trên xe ô tô, em không biết vứt rác...
Trực quan Hướng dẫn trả lời Bài 2 – Câu hỏi Luyện tập trang 68 SGK Đạo đức lớp 2 trang 68...
Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm nào? Vì sao? Hình ảnh: Trang 68 – Trực quan. Thảo luận nhóm/cặp đôi
Trực quan Hướng dẫn cách giải/trả lời Bài 1 – Câu hỏi Luyện tập trang 68 SGK Đạo đức lớp 2 trang...
Đọc tình huống và trả lời câu hỏi: Hình ảnh: Trang 67 Các bạn đùa nghịch trong thư viện. Khi đến vườn bách thú
Trực quan Phân tích, đưa ra lời giải Bài 2 – Câu hỏi Khám phá trang 66 SGK Đạo đức lớp 2...
Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Hình ảnh: Trang 66 Nêu những quy định cần tuân thủ ở nơi công cộng trong...
Trực quan Giải chi tiết Bài 1 – Câu hỏi Khám phá trang 66 SGK Đạo đức lớp 2 trang 66 SGK...
Một số quy định nơi công cộng Em hãy nêu những quy định nơi công cộng qua các hình sau: Hình ảnh: Trang 64...
Trực quan Giải chi tiết Bài 2 – Câu hỏi Khám phá trang 63 SGK Đạo đức lớp 2 trang 63 SGK...
Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Hình ảnh: Trang 63 – Kể tên địa điểm công cộng trong những tranh trên
Trực quan Lời giải bài tập, câu hỏi Bài 1 – Câu hỏi Khám phá trang 63 SGK Đạo đức lớp 2...
Đọc tình huống và trả lời câu hỏi: Lớp Hà đi tham quan vườn bách thú. Do mải ngắm những con vật mình yêu...
Trực quan Hướng dẫn giải Bài 2 – Câu hỏi Khám phá trang 59 SGK Đạo đức lớp 2 trang 59 SGK...
Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Hình ảnh: Trang 59 – Vì sao em cần tìm kiếm sự hỗ trợ trong các...
Trực quan Lời giải bài tập, câu hỏi Bài 1 – Câu hỏi Khám phá trang 59 SGK Đạo đức lớp 2...
Đưa ra lời khuyên cho bạn Hình ảnh: Trang 58 Hùng bị bạn bàn dưới vẩy mực vào áoHoa bị chị lớp trên giấu...
Trực quan Phân tích và giải Bài 2 – Câu hỏi Luyện tập trang 57 SGK Đạo đức lớp 2 trang 57...

Mới cập nhật

Bài 16. Thuật toán sắp xếp trang 55, 56 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp...
Giải và trình bày phương pháp giải 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.2, 16.13, 16.14, 16.15 Bài...
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 51, 52 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49, 50 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn giải 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49,...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47, 48 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47,...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43,...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu trang 39, 40 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phần mềm nào là...
Giải và trình bày phương pháp giải 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Bài...