VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 2 VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Kế hoạch trải nghiệm mùa hè của em trang 68 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Kết nối tri thức: Hãy hỏi bố...
Hãy hỏi bố mẹ xem kế hoạch mùa hè này của gia đình là gì? Gia đình em sẽ đi đâu? Em sẽ...
Nhận xét của bố mẹ, nguời thân về hoạt động trải nghiệm ở nhà của em trang 67 VBT Hoạt động trải nghiệm 2...
Hãy hỏi bố mẹ từng câu hỏi trong ô xem bố mẹ nhận xét như nào nhé, bố mẹ đã hài lòng hay...
Chinh phục quần đảo trải nghiệm qua các hoạt động sau trang 66 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức:...
Lần lượt trả lời các câu trong Đảo trí nhớ vô địch, rồi đến Đảo gặp gỡ và cuối cùng là đảo khéo...
Hỏi bố mẹ về những dụng cụ mà em chưa được phép sử dụng trang 64 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết...
Vận dụng kiến thức giải 2. Hỏi bố mẹ về những dụng cụ mà em chưa được phép sử dụng trang 64...
Thảo luận và thực hành về cách sử dụng an toàn một số dụng cụ lao động trang 64 VBT Hoạt động trải nhiệm...
Giải 1.Thảo luận và thực hành về cách sử dụng an toàn một số dụng cụ lao động trang 64 VBT Hoạt động...
trang 63 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức: Gấp một chiếc máy bay để ghi ước mơ của mình
Phân tích và giải a), b) 3. trang 63 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức - 33. Nghề...
Hỏi bố mẹ, người thân về đức tính nghề nghiệp của họ. Viết tiếp vào chỗ trống. trang 63 VBT Hoạt động trải nghiệm...
Hãy hỏi 4 người thân trong gia đình em (bố, mẹ, chú, dì, cô, bác,...) về nghề nghiệp và những đặc trưng về...
Đức tính nghề nghiệp trang 62 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức: Theo em, những đức tính nào sau...
Trả lời a), b) 1. Đức tính nghề nghiệp trang 62 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức -...
Đọc thơ và đoán nghề (điền vào chỗ trống) trang 61 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức: Thơ và...
Dựa vào các câu thơ và đặc điểm của từng nghề ở trên, em hãy ghi nghề nghiệp tương ứng vào các chỗ...
Tìm hiểu về nghề nghiệp của người thân trang 60 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức: Có chuyện gì...
Hãy quan sát người thân trong gia đình xem học làm công việc gì? trang phục đi làm như thế nào?. Gợi ý...