Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 2 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức.

Vận dụng trang 115 bài 30 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Nếu nơi em sống...
Dựa vào kiến thức đã học về ứng phó với thiên tai. 2. Dựa vào những kiến thức về phòng tránh thiên tai...
Thực hành trang 114 bài 30 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Đọc thông tin theo...
Đọc hướng dẫn ở phần 1 để chuẩn bị luyện tập ứng phó với thiên tai. Trả lời hoạt động thực hành trang...
Khám phá trang 112 bài 30 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Việc làm trong mỗi...
Quan sát các việc làm trong mỗi hình và đọc chú thích dưới ảnh. 2. Giải chi tiết hoạt động khám phá trang...
Mở đầu trang 112 bài 30 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Hình bên mô tả...
Quan sát cảnh vật trong hình.. Hướng dẫn giải hoạt động mở đầu trang 112 bài 30 SGK Tự nhiên và xã hội...
Thực hành trang 111 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em sẽ làm gì...
Hỏi người thân (ông, bà, bố hoặc mẹ,…) về thiên tai gần nhất ở địa phương và điền vào phiếu điều tra. 2....
Thực hành trang 110 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy đọc thông...
Đọc thông tin trong mục trên, tìm các thiên tai đã xảy ra ở nước ta. 2. Giải và trình bày phương pháp...
Khám phá trang 108 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em đã từng thấy...
Quan sát các hiện tượng trong hình 1 – 6. 2. Quan sát các hình 7, 8, 9. Phân tích và lời giải...
Mở đầu trang 108 bài 29 tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Điều gì sẽ xảy...
Dựa vào hiểu biết của bản thân.. Trả lời hoạt động mở đầu trang 108 bài 29 SGK tự nhiên và xã hội...
Vận dụng trang 107 bài 28 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Vào mùa đông, em...
Vận dụng kiến thức đã học.. Gợi ý giải hoạt động vận dụng trang 107 bài 28 SGK Tự nhiên và xã hội...
Thực hành trang 107 bài 28 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo: Nhận xét việc lựa chọn trang phục...
Quan sát trang phục các bạn mặc trong hình 1, 2, 3, 4.. Hướng dẫn giải hoạt động thực hành trang 107 bài...

Mới cập nhật

Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển...
Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 64 29.6 - Bài 29....
Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Cho ví dụ
Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước Trả lời Câu hỏi trang 64 29.5 - Bài 29. Khái...
Quan sát hình 29.2 và nêu vai trò của chất dinh dưỡng và chế độ luyện tập đối với con người
Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 63 29.4 ...
Quan sát hình 29.1, nêu vai trò của chất dinh dưỡng đối với từng loài cây
Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 63 29.3 ...
Các hiện tượng trong bản sau đây là sinh trưởng hay phát triển?
Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 63 29.2 - Bài...
Nêu khái niệm sinh trưởng và khái niệm phát triển ở sinh vật. Cho ví dụ. Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình...
Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 63 29.1 ...