Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 36 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 1 trang 36 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa...

Giải bài 1 trang 36 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Câu hỏi: Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa

Giải: 

Quảng cáo

Tóm tắt
Có: 9 bông hoa
Thêm: 6 bông hoa
Có tất cả: ….. bông hoa

Bài giải:
Số bông hoa có tất cả là:
9 + 6 = 15 (bông)
Đáp số 15 bông hoa