Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 46 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính

Bài 2 trang 46 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính...

Giải bài 2 trang 46 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (phần luyện tập

Câu hỏi: Tính?

Giải: 

a)   7 + 5 = 12         b)   8 + 6 = 14                   c)  9 + 8 = 17

Quảng cáo

5 + 7 = 12            6 + 8 = 14                        8 + 9 = 17

12 – 7 = 5              14 – 8 = 6                          17 – 9 = 8

12 – 5 = 7                14 – 6 = 8                         17 – 8 = 9