Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 46 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính nhẩm...

Bài 3 trang 46 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính nhẩm 13-3-4...

Giải bài 3 trang 46 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (phần luyện tập

Câu hỏi: Tính nhẩm?

a) 13 – 3 – 4               b) 15 – 5 – 3               c) 14 – 4 – 1

13 – 7                      15 – 8                     14 – 5

Quảng cáo

Giải: 

a) 13 – 3 – 4 = 6                b) 15 – 5 – 3 = 7                c) 14 – 4 – 1 = 9

13 – 7 = 6                          15 – 8 = 7                          14 – 5 = 9