Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 45 Toán 2 Kết nối tri thức: Cánh diều...

Bài 3 trang 45 Toán 2 Kết nối tri thức: Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu lớn nhất? Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu bé nhất?...

Giải bài 3 trang 45 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (phần luyện tập

Câu hỏi: Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu lớn nhất? Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu bé nhất?

Giải:

Quảng cáo

Cánh diều ghi phép trừ có hiệu lớn nhất là: màu xanh lá 18 – 9

Cánh diều ghi phép trừ có hiệu bé nhất là: màu cam 14 – 8