Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 45 Toán 2 Kết nối tri thức: Mai hái...

Bài 4 trang 45 Toán 2 Kết nối tri thức: Mai hái được 16 bông hoa, Mi hái được 9 bông hoa. Hỏi Mai hái được hơn Mi bao nhiêu bông hoa?...

Giải bài 4 trang 45 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (phần luyện tập

Câu hỏi: Mai hái được 16 bông hoa, Mi hái được 9 bông hoa. Hỏi Mai hái được hơn Mi bao nhiêu bông hoa?

Giải: 

Mai hái được nhiều hơn Mi số bông hoa là:

Quảng cáo

16 – 9 = 7 ( bông)

Đáp số: 7 bông hoa