Em hãy nêu tên các bộ phận chính và yêu cầu sản phẩm đèn lồng đồ chơi
Dựa vào kiến thức trong SGK để trả lời câu hỏi Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 63 Khám...
Quan sát sản phẩm mẫu, cùng bạn chuẩn bị đầy đủ các vật liệu và dụng cụ cần thiết
Dựa vào kiến thức trong SGK để trả lời câu hỏi Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 63 Khám phá 2...
Quan sát sản phẩm mẫu, cùng bạn chuẩn bị đầy đủ các vật liệu và dụng cụ cần thiết
Dựa vào kiến thức trong SGK để trả lời câu hỏi Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 58 Khám phá 2 ...
Em hãy nêu những cách làm cho cánh chong chóng quay và cùng bạn chơi chong chóng do mình làm ra. Vệ sinh và...
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Trả lời Câu hỏi trang 59 Vận dụng – Bài 12. Làm chong...
Hãy chia sẻ với bạn bè về cách chơi một đồ chơi dân gian mà em thích. Dựa vào kiến thức thực tế để...
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Trả lời Câu hỏi trang 57 Vận dụng – Bài 11. Đồ chơi...
Em hãy nêu tên các bộ phận chính và yêu cầu sản phẩm chong chóng đồ chơi
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 58 Khám phá 1 – Bài 12....
Theo em, các bạn trong tình huống dưới đây đã sử dụng đồ chơi dân gian an toàn và đúng cách chưa? Vì sao?
Quan sát hình và dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Giải và trình bày phương pháp giải Câu...
Em hãy nêu cách chơi đồ chơi dân gian trong các hình dưới đây. Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời *...
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Trả lời Câu hỏi trang 56 – Bài 11. Đồ chơi dân gian...
Em hãy nêu tên các bộ phận chính và yêu cầu sản phẩm mô hình cái đu
Quan sát hình trong SGK để trả lời câu hỏi Trả lời Câu hỏi trang 45 Khám phá – Bài 9. Lắp...
Em hãy nêu tên các bộ phận chính và yêu cầu sản phẩm mô hình robot
Dựa vào gợi ý hình trong SGK để trả lời câu hỏi Trả lời Câu hỏi trang 49 Khám phá – Bài...

Mới cập nhật

Nêu ba đặc điểm chính của: Đô thị hóa ở châu Âu. Di cư ở châu Âu
Nhớ lại kiến thức đã học phần đặc điểm đô thị hóa và di cư ở châu Âu Tr. 102 Giải chi tiết Câu...
Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành hai đoạn thông tin dưới đây
Nhớ lại kiến thức đã học phần đặc điểm đô thị hóa và di cư ở châu Âu Tr. 102 Lời giải bài tập,...
Một trong những nguyên nhân làm cho năng suất lao động cao là do dân cư châu Âu có trình độ học vấn cao
Vận dụng kiến thức đã học về Đặc điểm dân cư Trả lời Câu 4 - Bài 2: Đặc điểm dân cư -...
Hãy cho biết: Hậu quả của cơ cấu dân số già ở châu Âu. Một số biện pháp giải quyết vấn đề cơ cấu...
Vận dụng kiến thức đã được học về cơ cấu dân cư ở châu Âu Tr Phân tích, đưa ra lời giải Câu 3...
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy so sánh và rút ra nhận xét về tỉ lệ tăng dân số tự nhiên
Dựa vào bảng số liệu đề bài cho Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 2 - Bài 2: Đặc điểm dân cư -...
Xanh Pê-téc-bua, Ma-đrít. B. Mát-xcơ-va, Pa-ri. C. Béc-lin, Viên. D. Rô-ma, A-ten
Quan sát hình 1. Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở châu Âu năm Gợi ý giải Câu...