Giáo dục thể chất 4 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 4 Giáo dục thể chất 4 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Giáo dục thể chất 4 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Giáo dục thể chất 4 - Cánh diều.

Bài 4: Phối hợp tại chỗ dẫn bóng và ném rổ bằng một tay SGK Giáo dục thể chất 4 – Cánh diều: Hình...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 83)Hướng dẫn trả lời bài 4: Phối hợp tại chỗ dẫn bóng và ném rổ...
Bài 3: Tại chỗ chuyền, bắt bóng bật đất hai tay trước ngực SGK Giáo dục thể chất 4 – Cánh diều: TTCB: +...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 79)Lời Giải bài 3: Tại chỗ chuyền, bắt bóng bật đất hai tay trước ngực...
Bài 4: Phối hợp chạy đà đá bóng cố định SGK Giáo dục thể chất 4 – Cánh diều: Khi phối hợp chạy đà...
Đọc kĩ phần 1. Phối hợp chạy đà đá bóng cố định bằng lòng bàn chân (SGK trang 68)Giải bài 4: Phối hợp...
Bài 1: Tại chỗ dẫn bóng chuyển hướng đổi tay trước mặt SGK Giáo dục thể chất 4 – Cánh diều: Hình nào dưới...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 72)Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 1: Tại chỗ dẫn bóng chuyển hướng đổi tay...
Bài 3: Động tác đá bóng cố định bằng mu trong (má trong) bàn chân SGK Giáo dục thể chất 4 – Cánh diều:...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 64)Gợi ý giải bài 3: Động tác đá bóng cố định bằng mu trong (má...
Bài 6: Bật nhảy qua các hướng SGK Giáo dục thể chất 4 – Cánh diều: Khi thực hiện động tác bật nhảy quay...
– Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 53) – Chỉ ra những điều cần lưu ý khi tiếp đất trong...
Bài 1: Động tác tâng bóng bằng mu bàn chân SGK Giáo dục thể chất 4 – Cánh diều: Em cần chú ý điều...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 57)Lời giải bài tập, câu hỏi bài 1: Động tác tâng bóng bằng mu bàn...
Bài 4: Bật nhảy chụm chân SGK Giáo dục thể chất 4 – Cánh diều: Quan sát H. 8, em hãy cho biết tên...
– Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 45) – Chỉ ra động tác ứng với từng hình và điều cần chú...

Mới cập nhật

Bài 25: Hô hấp tế bào trang 64, 65 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo: Quá trình chuyển hóa năng...
Trả lời 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 bài 25: Hô hấp tế bào trang 64, 65 SBT Khoa...
Bài 24: Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh trang 62, 63 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo:...
Hướng dẫn trả lời 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10 bài 24: Thực hành chứng minh quang hợp ở...
Bài 23: Quang hợp ở thực vật trang 60, 61 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo: Loài sinh vật nào...
Trả lời 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 bài 23: Quang hợp ở thực vật trang 60, 61 SBT...
Bài 22: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật trang 58, 59 SBT Khoa học tự nhiên...
Lời Giải 22.1, 22.2 , 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10 bài 22: Vai trò của trao đổi chất và chuyển...
Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước trang 77, 78 SBT Khoa học tự nhiên 7...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 77: 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7; Câu hỏi trang 78: 31.8, 31.9, 31.10 bài...
Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật trang 74, 75, 76 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân...
Lời Giải Câu hỏi trang 74: 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7; Câu hỏi trang 75: 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12 bài...