Hoạt động trải nghiệm 4 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 4 Hoạt động trải nghiệm 4 - Cánh diều
Xây dựng kế hoạch mua sắm dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân phù hợp với khả năng tài chính của bản thân...
Lập kế hoạch mau sắm của em Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 60 – Tuần 20 SGK Hoạt động...
Quan sát tranh và thảo luận cách xử lý trong mỗi tình huống sau: Đóng vai xử lý tình huống
Quan sát tranh và xử lý tình huống Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 59 – Tuần 20 SGK Hoạt động...
Tham gia trình diễn tiểu phẩm tương tác về mua sắm trong năm mới và việc tiêu dùng thông minh
Trả lời Câu hỏi trang 58 – Tuần 20 SGK Hoạt động trải nghiệm 4 – Cánh diều. CH1. Tham gia trình diễn tiểu...
Thảo luận cách xử lý trong mỗi tình huống sau: Tình huống Mẹ cho hai anh em Thắng và Ngân một số tiền đi...
Đọc tình huống và xử lý Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 56 – Tuần 19 SGK Hoạt động trải nghiệm 4...
Thảo luận về chủ đề Mua sắm ngày Tết theo gợi ý
Thảo luận và chia sẻ chủ đề mua sắm ngày Tết Trả lời Câu hỏi trang 57 – Tuần 19 SGK Hoạt...
Cùng làm sổ tay nghề truyền thống quê em theo gợi ý: Thiết kế bìa và trang trí cho từng trang trong cuốn sổ;...
Làm sổ tay theo gợi ý Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 52 – Tuần 17 SGK Hoạt động trải nghiệm 4...
Giao lưu về chủ đề Người tiêu dùng thông minh. Chia sẻ ý kiến của em về chủ đề buổi giao lưu
Giao lưu và chia sẻ về chủ đề người tiêu dùng thông minh Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 55 ...
Nghe nghệ nhân kể về nghề truyền thống ở địa phương em. Trao đổi với nghệ nhân những điều em muốn biết về nghề...
Lắng nghe và trao đổi với nghệ nhân về nghề truyền thống Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi trang 50 ...
Vẽ sơ đồ tư duy về nghề truyền thống quê em theo gợi ý: Sử dụng sơ đồ tư duy để giới thiệu về...
Giới thiệu nghề truyền thống bằng sơ đồ tư duy Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 51 – Tuần 17 SGK...
Tham gia hùng biện về chủ đề Em với nghề truyền thống quê hương
Tham gia và chia sẻ về chủ đề em với nghề truyền thống quê hương Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang...

Mới cập nhật

Bài 16. Thuật toán sắp xếp trang 55, 56 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp...
Giải và trình bày phương pháp giải 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.2, 16.13, 16.14, 16.15 Bài...
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 51, 52 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49, 50 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn giải 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49,...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47, 48 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47,...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43,...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu trang 39, 40 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phần mềm nào là...
Giải và trình bày phương pháp giải 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Bài...