Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế...

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?...

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 65 SGK Lịch sử 6

Quảng cáo

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 65 để trả lời.

Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng là đã giành lại được quyền làm chủ đất nước, sắp đặt việc cai trị trong 25 năm (776 – 791).

Quảng cáo