Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người...

Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?...

Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 65 SGK Lịch sử 6

Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?

Quảng cáo

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 65 để lí giải. 

Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng, vì:

– Do chính sách thống trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường đã làm cho nhân dân rất căm phẫn, sẵn sàng nổi dậy chống lại khi có thời cơ.

– Phùng Hưng giàu lòng thương người, hay giúp đỡ người nghèo khổ nên nhân dân trong vùng ai cũng mến phục.

Quảng cáo