SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 6 SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Chân trời sáng tạo.

Mới cập nhật

Bài 45.8 trang 130 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Trong sơ đồ bên dưới là Mặt Trời, Trái Đất và Sao...
Vận dụng lý thuyết. Phân tích và giải bài 45.8 trang 130 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời...
Bài 45.7 trang 129, 130 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Chọn các từ: Mặt Trăng, sao Thủy, Ngân hà, Mặt Trời...
Vận dụng lý thuyết. Trả lời bài 45.7 trang 129, 130 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời...
Bài 45.6 trang 129 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Chọn từ thích hợp và chỗ “…” trong câu sau
Hướng dẫn trả lời bài 45.6 trang 129 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo - Bài...
Bài 45.5 trang 129 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Chọn từ thích hợp và chỗ “…” trong câu sau
Trả lời bài 45.5 trang 129 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 45....
Bài 45.4 trang 129 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất
Vận dụng lý thuyết trong sách. Hướng dẫn trả lời bài 45.4 trang 129 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 -...
Bài 45.3 trang 129 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là...
Thứ tự 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời từ gần đến xa là : Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh,...
Bài 45.2 trang 129 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời : Hỏa tinh,...
Thứ tự 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời từ gần đến xa là : Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh,...
Bài 45.1 trang 129 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Mặt Trời là một A. vệ tinh. B. ngôi sao. C. hành...
Vận dụng lý thuyết. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 45.1 trang 129 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên 6 -...
Bài 44.6 trang 128 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Sắp xếp các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng ở hình...
Quan sát hình và sắp xếp. Hướng dẫn giải bài 44.6 trang 128 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Chân...
Bài 44.5 trang 127 SBT KHTN 6 - Chân trời sáng tạo: Điền số thể hiện hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong...
Quan sát hình. Giải bài 44.5 trang 127 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo -...