SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 96, 97 Sách Bài Tập môn Toán lớp 6 tập 2: Vẽ hình để...
Câu 9.1 trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2
Câu 8.1, 8.2, 8.3 trang 94, 95 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Vẽ hình liên tiếp theo...
Câu 8.1 trang 94 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2
Câu 3.1, 3.2, 3.3 trang 85, 86 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Hãy cho biết mỗi câu...
Câu 3.1 trang 85 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2
Quảng cáo


Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu...
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Bài tập 5 trang 55 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6: Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thể hiện ý chí...
Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng : thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta.. Bài tập...
Bài 85 trang 36 sgk Toán 6 tập 1, Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7 ?
Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7 ?. Bài 85 trang 36 sgk toán 6 tập 1...
Bài 9.7 trang 32 SBT Lý 6: Nếu treo quả cân 1kg vào một cái “cân lò xo” thì lò xo của cân có...
Nếu treo quả cân 1kg vào một cái "cân lò xo" thì lò xo của cân có độ dài 10cm. Bài 9.7 trang 32...
Lý thuyết tập hợp phần tử tập hợp, Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập...
Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X.....
Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng, Ta là Thánh Gióng, con thứ hai của Ngọc Hoàng thượng đế, hôm...
Văn kể chuyện - Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng. Ta là Thánh Gióng, con thứ hai của Ngọc...