SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ
Quảng cáo


Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Hoạt động 2 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy đổi thể tích 2,4 m3 ra theo các đơn...
Hoạt động 2 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. 500 dm3 = 0,5 m3. Bài: Chủ đề 3: Đo...
Bài C2 trang 84 vật lí 6, Bài C2. Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm? Hiện tượng...
Sự bay hơi và sự ngưng tụ - Bài C2 trang 84 vật lí 6. Bài C2. Có hiện tượng gì xảy ra ở...
Cách dùng “should/shouldn’t” (nên/không nên) Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới, Tìm hiểu ngữ pháp: Cách dùng “should/shouldn’t” (nên/không nên) Unit 6 SGK...
Unit 6: Our Tet Holiday - Cách dùng “should/shouldn’t” (nên/không nên) Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới. Tìm hiểu ngữ pháp: Cách dùng...
Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Bài tập – Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia...
Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Bài tập - Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia...
Câu 144 trang 38 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số.
Tính tỉ số phần trăm của hai số.. Câu 144 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài 17:...