SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ
Quảng cáo


Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Câu 2.b trang 77 Sách bài tập Địa 6: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Câu 2.b trang 77 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Bài 24: Biển và...
Câu 3 trang 78 bài tập SBT Địa 6: Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3
Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3. Câu 3 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Bài 24: Biển và...
Câu 7.3 trang 133 SBT Toán lớp 6 tập 1: Quan sát hình bs 5. Đo và cho biết độ dài của các
Quan sát hình bs 5. Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau. . Câu 7.3 trang 133 Sách bài tập (SBT) Toán...
Câu 145 trang 90 SBT Toán 6 tập 1: Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c để điền số thích...
Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b - a.c để điền số thích hợp vào ô trống.. Câu 145 trang 90...
Câu 203 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Thực hiện phép tính.
Thực hiện phép tính. . Câu 203 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Ôn tập chương I - Ôn tập...