SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ

Quảng cáo
Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Bài 143 trang 56 sgk Toán 6 tập 1, Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420
Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420. Bài 143 trang 56 sgk toán 6 tập 1 - Ước chung lớn nhất ...
Bài 3 trang 63 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Một chất càng nặng khi
Bài 3 trang 63 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 11: Khối lượng riêng...
Viết đoạn văn phân tích ý nghĩa những vật dụng mà Mã Lương vẽ cho mọi người: Mã Lương vẽ giỏi vì em không...
Đề văn tích hợp lớp 6 - Viết đoạn văn phân tích ý nghĩa những vật dụng mà Mã Lương vẽ cho mọi người.....
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ. Bấy giờ ở huyện Mê Linh (vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo, nay thuộc...
Bài 86 trang 36 sgk Toán 6 tập 1, Điền dấu “x” vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều...
Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó. Bài 86 trang 36 sgk toán 6 tập...