SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ

Quảng cáo
Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả SBT Ngữ văn 6 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 trang 17 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. 1. "Trông anh nhôm nhoam, luộm thuộm và...
Bài C3 trang 60 sgk vật lí 6, Bài C3. Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt...
Sự nở vì nhiệt của chất lỏng - Bài C3 trang 60 sgk vật lí 6. Bài C3. Hãy quan sát hình 19.3 mô...
Câu 43 trang 12 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là
Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là 12.. Câu 43 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập...
Bài 10 trang 41 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 2: Điền số thích hợp vào ô trống (màu vàng) ở bảng...
Bài 10 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2.  . Bài tập - Chủ đề 16: Phép cộng và phép...
Bài 12 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
Ôn tập chương 1 - Số học - Bài 12 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập...