SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ

Quảng cáo
Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Câu 175 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Trên hình bên, A biểu thị tập hợp các học sinh biết...
Trên hình bên, A biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Anh. a) Mỗi tập hợp A, P, A ∩ P có bao...
Bài 4.15 trang 14 SBT Lý 6: Ba bạn Đông, An, Bình cùng tiên hành đo thể tích của một chiếc hộp sắt
Ba bạn Đông, An, Bình cùng tiên hành đo thể tích của một chiếc hộp sắt rỗng. Bài 4.15 trang 14 Sách bài...
Bài C7 trang 10 sgk vật lý 6, Trong các hình sau đây
Đo độ dài (tiếp theo) - Bài C7 trang 10 sgk vật lý 6. Trong các hình sau đây ...
Mục II – Phần A trang 98 VBT Lý 6: NHIỆT ĐỘ SÔI
Mục II - Phần A - Trang 98 Vở bài tập Vật lí 6. II - NHIỆT ĐỘ SÔI. Bài 29. Sự sôi (tiếp...
Bài 37 trang 87 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 2, Bài 37. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa...
Bài 37. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết rằng. Bài 37 trang...