SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ

Quảng cáo
Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Câu 4.3. trang 72 SBT môn Toán lớp 6 tập 1: So sánh và rút ra nhận xét.
So sánh và rút ra nhận xét.. Câu 4.3. trang 72 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 - Bài 4: Cộng...
Bài 1 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thể tích của một loại khối chất khí thay đổi như...
Bài 1 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí...
Look around the class – what other things do you have in your classroom? Ask your teacher unit 1 trang 7 tiếng Anh 6...
- Look around the class - what other things do you have in your classroom? Ask your teacher unit 1 trang 7 SGK...
Câu 14.1, 14.2, 14.3 phần bài tập trong SBT trang 50, 51 VBT Lý 6: 14.1
Câu 14.1, 14.2, 14.3 phần bài tập trong SBT – Trang 50, 51 Vở bài tập Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong...
Bài 5 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6: Các địa mảng là những bộ phận nổi cao trên mực nước biển như...
Bài 5 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6. Các địa mảng là những bộ phận nổi cao trên mực nước biển như...