SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án...

Chọn đáp án đúng.. Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2 – Chọn đáp

Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp...

Chọn đáp án đúng.. Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2 – Chọn đáp

Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 96, 97 Sách Bài Tập môn Toán lớp 6 tập 2: Vẽ hình để...

Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai.. Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 96, 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6

Câu 8.1, 8.2, 8.3 trang 94, 95 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Vẽ hình liên tiếp theo...

Vẽ hình liên tiếp theo cách diễn đạt.. Câu 8.1, 8.2, 8.3 trang 94, 95 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2 –

Câu 3.1, 3.2, 3.3 trang 85, 86 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Hãy cho biết mỗi câu...

Hãy cho biết mỗi câu sau là đúng hay sai.. Câu 3.1, 3.2, 3.3 trang 85, 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập

Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 86 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Nhìn mỗi hình vẽ và...

Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng.. Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 86 Sách Bài Tập

Câu 5.1, 5.2, 5.3 trang 90 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Vẽ liên tiếp các hình theo...

Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt.. Câu 5.1, 5.2, 5.3 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2 –

Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu...

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai.. Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập

Câu 2.1, 2.2, 2.3 trang 83 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Nhìn và đọc tên góc, tên...

Nhìn và đọc tên góc, tên đỉnh, tên các cạnh, viết ký hiệu của mỗi góc.. Câu 2.1, 2.2, 2.3 trang 83 Sách Bài Tập

Câu III.5, III.6, III.7, III.8 trang 41 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Tìm số tự nhiên...

Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó với tổng các chữ số của nó là lớn nhất..

Luyện tập

Tả cô giáo đã dạy dỗ em và cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp, “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo Khi...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả cô giáo đã dạy dỗ em và cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp. “Lúc ở nhà...
Câu 61 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, B. Vì sao điểm...
Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, B. Vì sao điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC?. Câu 61 trang 137...
Em hãy viết đơn xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện của trường hoặc xã (phường): Em hãy viết đơn xin được...
Đơn từ ( lớp 6 ) - Em hãy viết đơn xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện của trường hoặc xã...