SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ
Quảng cáo


Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Lý thuyết thụ phấn: Bài 30. Thụ phấn
Lý thuyết thụ phấn: Bài 30. Thụ phấn. Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ. ...
Bài 9 trang 75 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 2, Bài 9 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
Bài 9 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. Bài 9 trang 75 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 -...
Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước...
Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước...
Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.
Bài 1: Vị trí hình dạng và kích thước của trái đất - Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc...
Câu 166 trang 94 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Tính.
Tính.. Câu 166 trang 94 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Ôn tập chương II - Số nguyên ...