SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ

Quảng cáo
Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ – Ngữ văn lớp 6
Văn nghị luận - Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN, 1. Từ nhiều...
Bài 6 trang 78 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2: Không quy đồng, hãy tính các tổng sau một cách hợp...
Bài 6 trang 78 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Lời giải chi tiết Bài: Ôn tập chương 3 ...
Bài 35 trang 20 sgk Toán 6 tập 2, Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:
Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số. Bài 35 trang 20 sgk toán 6 tập 2 - Quy đồng mẫu số nhiều...
A closer look 1 trang 8 Unit 7 tiếng anh 6 mới, Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A...
Unit 7: Television - A closer look 1 - trang 8 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp bài tập và...
Bài 6 trang 27 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1: Số tự nhiên có hai chữ số được lập từ hai...
Bài 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Bài tập - Chủ đề 2 : Số tự nhiên ...