SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án đúng.
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ

Quảng cáo
Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Luyện tập

Bài 11 trang 74 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 2: Bài tập – Chủ đề 18: Các bài toán về phân...
Bài 11 trang 74 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Tính ({3 over {10}}) của 800 với ít nhất hai cách...
Looking back trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới, Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back trang...
Unit 3: My friends - Looking back - trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp các bài tập và lý...
Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6, Bài C7. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?
Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt - Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6. Bài C7. Đồng và thép nở...
Bài 8 trang 35 SBT GDCD 6: Tính tích cực, tự giác của Phượng trong các hoạt động của trường, lớp rất
Tính tích cực, tự giác của Phượng trong các hoạt động của trường, lớp rất đáng được bạn bè trân trọng, quý mến, vì...
Câu 2.b trang 64 SBT Địa 6: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.. Câu 2.b trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Bài 19: Khí áp...