Trang chủ Lớp 6 SBT Vật lý lớp 6 Bài 16.4 trang 53 SBT Lý 6: Hình vẽ 16.2 cho biết...

Bài 16.4 trang 53 SBT Lý 6: Hình vẽ 16.2 cho biết hệ thống chuông của một nhà thờ...

Hình vẽ 16.2 cho biết hệ thống chuông của một nhà thờ cổ.. Bài 16.4 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 16. Ròng rọc

Bài 16.4. Hình vẽ 16.2 cho biết hệ thống chuông của một nhà thờ cổ.

a)  Hãy cho biết hệ thống chuông này gồm những máy cơ đơn giản nào?

b)  Khi kéo dây ở A thì các điểm C, D, E, G dịch chuyển như thế nào?

Quảng cáo

a)  Hệ thống chuông này gồm những máy cơ đơn giản: Hai đòn bẩy (đòn bẩy EG và CH); ròng rọc B.

b)  Khi kéo dây ở A thì điểm C bị kéo chuyển động về B.

Điểm D cũng bị kéo chuyển động cùng chiều C về B.

Điểm E cũng bị kéo chuyến động cùng chiều D.

Điểm G dịch chuyển ngược lại và đập vào chuông.