SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 6 SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Bài 35.4 trang 86 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Em hãy ghép một ô chữ ở cột A với một ô chữ ở...
Vận dụng lí thuyết. Gợi ý giải bài 35.4 trang 86 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Cánh diều -...
Bài 35.6 trang 86, 87 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Em hãy cho biết hành tinh nào có kích thước và khối lượng...
Quan sát bảng, phân tích và vận dụng lí thuyết. Trả lời bài 35.6 trang 86, 87 sách bài tập (SBT) Khoa học...
Bài 35.5 trang 85 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Dưới đây là tên của tám hành tinh trong hệ Mặt Trời Mộc Tinh...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2 bài 35.5 trang 85 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Cánh...
Bài 35.3 trang 85 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Trong các vật sau đây, vật nào là vật phát sáng? Em hãy đánh...
Vận dụng lí thuyết. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 35.3 trang 85 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Cánh...
Bài 35.2 trang 85 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Hành tinh nào xếp thứ ba kể từ Mặt Trời?
Vị trí 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời lần lượt là Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ...
Bài 35.1 trang 85 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Mặt Trời là một ngôi sao trong Ngân Hà
Vận dụng lí thuyết. Hướng dẫn trả lời bài 35.1 trang 85 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên 6 - Cánh...
Bài 34.7 trang 84, 85 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Bạn Minh đã làm thí nghiệm như sau để đo đường kính của...
Tư duy toán học. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 34.7 trang 84, 85 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 -...
Bài 34.6 trang 84 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Vào năm 1969, tàu vũ trụ Apollo 11 lần đầu tiên đã đưa được...
Vận dụng lí thuyết. Giải và trình bày phương pháp giải bài 34.6 trang 84 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên...
Bài 34.5 trang 84 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Giả sử vào ngày Trăng tròn, ta thấy Mặt Trăng ở vị trí như...
Quan sát hình và vận dụng lí thuyết. Giải bài 34.5 trang 84 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Cánh...
Bài 34.4 trang 84 SBT KHTN 6 - Cánh diều: Em hãy cho biết thứ tự các hình dạng nhìn thấy sau đây của...
Vận dụng lí thuyết. Trả lời bài 34.4 trang 84 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên 6 - Cánh diều -...