SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 55. 5* trang 86 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Mặt Trời chuyển động quanh tâm Ngân Hà được 1 vòng...
Tư duy toán học. Hướng dẫn trả lời bài 55.5* trang 86 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối...
Bài 55.4 trang 86 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Hãy mô tả vị trí của Trái Đất trong Ngân Hà
Vận dụng lý thuyết và liên hệ thực tế. Phân tích và giải bài 55.4 trang 86 sách bài tập (SBT) Khoa học...
Bài 55.3 trang 86 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Hãy mô tả Ngân Hà mà em quan sát được vào ban...
Quan sát và liên hệ thực tế. Hướng dẫn giải bài 55.3 trang 86 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 -...
Bài 55.2 trang 85 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Hãy khoanh vào từ « Đúng » hoặc « Sai » để...
Vận dụng lý thuyết. Giải chi tiết bài 55.2 trang 85 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối...
Bài 55.1 trang 85 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Câu nào dưới đây là đúng ?
Vận dụng lý thuyết. Giải và trình bày phương pháp giải bài 55.1 trang 85 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6...
Bài 54. 5* trang 85 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Giả sử một nhà du hành vũ trụ lên được Thiên...
Vận dụng lý thuyết đã học và liên hệ thực tế. Phân tích và lời giải bài 54.5* trang 85 sách bài tập...
Bài 54.4 trang 85 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Lập công thức tính khoảng cách d giữa hai hành tinh với...
Tư duy Toán học và vận dụng lý thuyết học trong SGK. Hướng dẫn giải bài 54.4 trang 85 sách bài tập (SBT)...
Bài 54.3 trang 85 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Sắp xếp các hành tinh của hệ Mặt Trời theo thứ tự...
Vận dụng lý thuyết. Phân tích và giải bài 54.3 trang 85 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối...
Bài 54.2 trang 84 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Hãy khoanh vào từ « Đúng » hoặc « Sai » để...
Vận dụng lý thuyết học trong SGK. Trả lời bài 54.2 trang 84 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên 6 -...
Bài 54.1 trang 84 SBT khoa học tự nhiên 6 KNTT: Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách...
Vận dụng lý thuyết đã học ttrong SGK. Gợi ý giải bài 54.1 trang 84 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6...