Bài 15.13 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng....
Bài 15.13. Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi F1 là lực ấn của tay người ở hình 15.8a, F2 là lực nâng củ
Bài 15.12 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo...
Bài 15.12*. Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc đòn bẩy (H.15.7) với những yêu cầu sau:
Bài 15.11 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai
Bài 15.11. Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là O, điểm treo thùng thứ nhất
Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn...
Bài 15.10. Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng
Bài 15.9 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có điếm tựa O để bẩy...
Bài 15.9. Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có điếm tựa O để bẩy một vật trọng lượng P. Dùng lực bẩy nào sau đây là có lợi nhất? Biết mũi tên chỉ lực càng dà
Quảng cáo


Bài 15.8 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Trong hình 15.5, những người Ai Cập cổ đại đang dùng dụng cụ được...
Bài 15.8. Trong hình 15.5, những người Ai Cập cổ đại đang dùng dụng cụ được cấu tạo dựa trên nguyên tắc hoạt động của
Bài 15.7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn
Bài 15.7. Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?
Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn
Bài 15.6. Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?
Bài 15.5 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Tay, chân của con người hoạt động như các đòn bẩy. Các xương tay,...
Bài 15.5*. Tay, chân của con người hoạt động như các đòn bẩy. Các xương tay, xương chân là đòn bẩy, các khớp xương là điểm tựa, còn các cơ bắp tạo nên lực.

Luyện tập

Câu 84 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Tìm số nguyên x.
Tìm số nguyên x.. Câu 84 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 7: Phép trừ số nguyên ...
Câu 4.3. trang 72 SBT môn Toán lớp 6 tập 1: So sánh và rút ra nhận xét.
So sánh và rút ra nhận xét.. Câu 4.3. trang 72 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 - Bài 4: Cộng...
Câu 11.2 trang 87 SBT Toán lớp 6 tập 1: So sánh.
So sánh.. Câu 11.2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 - Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu ...
Câu hỏi 4 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm các ước của 1 và tìm một vài bội của 1.
Trả lời câu hỏi 4 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1. Ước của 1 là 1.. Bài 13. Ước và...
Hoạt động 2 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cửa hàng tạp hóa của mẹ Huy cứ 2 ngày...
1. Ước chung và bội chung - Hoạt động 2 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập...