Bài 15.14 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật...

Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau. Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lớn

Bài 15.13 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để...

Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi F1 là lực ấn của tay người ở hình

Bài 15.12 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo...

Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc đòn bẩy. Bài 15.12 trang 51 Sách bài tập

Bài 15.11 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất...

Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. . Bài 15.11 trang 51 Sách bài tập (SBT)

Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực...

Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có. Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật

Bài 15.9 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có...

Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có điếm tựa O để bẩy một vật trọng lượng P.. Bài 15.9 trang 51 Sách bài

Bài 15.8 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Trong hình 15.5, những người Ai Cập cổ đại...

Trong hình 15.5, những người Ai Cập cổ đại đang dùng dụng cụ được cấu tạo dựa trên nguyên tắc hoạt động của. Bài 15.8

Bài 15.7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Dụng cụ nào sau đây không phải là một...

Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?. Bài 15.7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Cân nào sau đây không phải là một ứng...

Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?. Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 –

Bài 15.5 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Tay, chân của con người hoạt động như các...

Tay, chân của con người hoạt động như các đòn bẩy. Các xương tay, xương chân là đòn bẩy, các khớp xương là điểm tựa.

Luyện tập

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?
Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?. Để có thời gian chuẩn bị đối...
Bài 146 trang 57 sgk Toán 6 tập 1, Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112
Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112. Bài 146 trang 57 sgk toán 6 tập 1 - Ước chung lớn nhất Bài 146....
Tưởng tượng cuộc thi của các loài hoa và trong vai một loài hoa, em hãy kể lại cuộc thi đó: Để chọn một...
- Tưởng tượng cuộc thi của các loài hoa và trong vai một loài hoa, em hãy kể lại cuộc thi đó.. Để...