Bài 15.14 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật...

Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau. Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lớn

Bài 15.13 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để...

Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi F1 là lực ấn của tay người ở hình

Bài 15.12 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo...

Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc đòn bẩy. Bài 15.12 trang 51 Sách bài tập

Bài 15.11 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất...

Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. . Bài 15.11 trang 51 Sách bài tập (SBT)

Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực...

Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có. Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật

Bài 15.9 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có...

Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có điếm tựa O để bẩy một vật trọng lượng P.. Bài 15.9 trang 51 Sách bài

Bài 15.8 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Trong hình 15.5, những người Ai Cập cổ đại...

Trong hình 15.5, những người Ai Cập cổ đại đang dùng dụng cụ được cấu tạo dựa trên nguyên tắc hoạt động của. Bài 15.8

Bài 15.7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Dụng cụ nào sau đây không phải là một...

Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?. Bài 15.7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Cân nào sau đây không phải là một ứng...

Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?. Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 –

Bài 15.5 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Tay, chân của con người hoạt động như các...

Tay, chân của con người hoạt động như các đòn bẩy. Các xương tay, xương chân là đòn bẩy, các khớp xương là điểm tựa.

Luyện tập

Nhận xét gì về chính sách bóc lột của triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta?
Nhận xét gì về chính sách bóc lột của triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta?. Nhận xét gì về chính...
Em hãy tóm tắt truyện cổ tích Em bé thông minh: Với trí thông minh khác người, lại sống gần gũi với thực tế,...
Văn kể chuyện - Em hãy tóm tắt truyện cổ tích Em bé thông minh. Với trí thông minh khác người, lại sống gần...
Kể lại cốt truyện lời ước dưới trăng, Ở một làng nọ có phong tục rất đáng yêu. Vào đêm rằm tháng giêng các...
- Kể lại cốt truyện lời ước dưới trăng. Ở một làng nọ có phong tục rất đáng yêu. Vào đêm rằm tháng...