Bài 15.14 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật...
Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lớn hơn?...
Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Cân nào sau đây không phải là một ứng...
A. Cân Rô-béc-van.                          B. Cân đồng hồ....
Bài 15.5 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Tay, chân của con người hoạt động như các...
Để nâng một vật nặng 20N, cơ bắp phải tác dụng một lực tới 160N. Tuy nhiên cơ bắp chỉ cần co lại 1cm cũng đã nâng vật lên một đoạn 8cm rồi. Người ta nói rằng, tuy không được lợi v...

Luyện tập

Bài 85 trang 93 sgk Toán 6 tập 1, Tính:a) (-25) . 8;b) 18 . (-15);c) (-1500) .(-100);d) (-13)2.
Tính:a) (-25) . 8;b) 18 . (-15);c) (-1500) .(-100);d) (-13)2.. Bài 85 trang 93 sgk toán 6 tập 1 - Nhân hai số nguyên...
Kể lại câu chuyện Cây bút thần theo lời kể của em, Ngày xưa có một em bé rất thông minh tên em là...
Văn kể chuyện - Kể lại câu chuyện Cây bút thần theo lời kể của em. Ngày xưa có một em bé rất thông...
Bài 176 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, Tính:
Tính. Bài 176 trang 67 sgk toán 6 tập 2 - Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2 Tính: a)...