Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Bài 1, 2 trang 22 Sinh 6: Bài 6. Quan sát tế...

Bài 1, 2 trang 22 Sinh 6: Bài 6. Quan sát tế bào thực vật...

Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh 6: Bài 6. Quan sát tế bào thực vật. Câu 1. Các bộ phận của tế bào thực vật là gì? Câu 2. Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

Câu 1. Các bộ phận của tế bào thực vật là gì?

Các bộ phận chủ yếu của tế bào thực vật là vách tế bào, chất tế bào. nhân tế bào và màng sinh chất…

Câu 2. Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

+ Bóc một vảy hành tươi ra khỏi củ hành, dùng kim mũi mác khẽ lật lấy một lớp rất mỏng ở phía trong vảy hành cho vào đĩa đã có nước.

+ Trải phẳng mặt ngoài lớp biểu bì vảy hành lên sát lam kính đã nhỏ sẵn nước sao cho không bị gập (để vcác lớp tế bào không chồng lên nhau), rồi nhẹ nhàng đẩy lamen lên. Nếu có nước tràn ra ngoài lamen thì dùng giấy hút cho đến lúc không còn nước tràn ra nữa.

+ Cố định tiêu bản trên bàn kính và điều chỉnh ánh sáng sao cho nhìn thấy mẫu vật rõ nhất.

+ Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi và vẽ các tế bào vảy hành theo hình quan sát được.