Tập bản đồ Địa lí 6

Trang chủ Lớp 6 Tập bản đồ Địa lí 6
Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6: Khí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến...
Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất.
Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6: Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em...
Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới lạn
Bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 6: Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em...
Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là: ……………….
Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 6: Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là:
Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:
Bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 6: Chất khoáng
Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng thành phần thổ nhưỡng sau:

Quảng cáo
Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 6: Bài 24: Biển và đại dương
Nước trong các biển và đại dương có 3 hình thức chuyển động chính, em hãy nối 3 hình thức chuyển động đó với 3 nguyên nhân chủ yếu sinh ra chúng sao cho đúng:
Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 6: Em hãy nêu những ảnh hưởng của dòng hải lưu (nóng hoặc lạnh) đến...
Em hãy nêu những ảnh hưởng của dòng hải lưu (nóng hoặc lạnh) đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 93: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Những người hí hửng hôi của bên chiếc xe...
Đọc hiểu Đề số 93: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Những người hí hửng hôi của bên chiếc xe...
Đọc hiểu Đề số 91: Anh chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:...
Đọc hiểu Đề số 91: Anh chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:...
Đọc hiểu Đề số 92: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không...
Đọc hiểu Đề số 92: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không...
Đọc hiểu Đề số 90: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Thương biển lắm...
Đọc hiểu Đề số 90: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Thương biển lắm...