Trang chủ Lớp 6 Vật lý lớp 6 Báo cáo thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi, Mẫu...

Báo cáo thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi, Mẫu báo cáo 1. Họ và tên học sinh: Lớp:...

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi – Báo cáo thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi. Mẫu báo cáo

Advertisements (Quảng cáo)

1. Họ và tên học sinh:……………. Lớp:………………

Mẫu báo cáo

1. Họ và tên học sinh:……………. Lớp:………………

2. Tên bài thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi.

3. Mục tiêu của bài : Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vật rắn không thấm nước.

4. Tóm tắt lý thuyết:

  a) Khối lượng riêng của một chất là gì ?

Khối lượng riêng là khối lượng của một mét khối một chất.

  b) Đơn vị của khối lượng riêng là gì ?

Trả lời: \({{kg} \over {{m^3}}}\)

5. Tóm tắt cách làm:

Advertisements (Quảng cáo)

  Để đo được khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện những công việc sau:

  a) Đo khối lượng của sỏi bằng ( dụng cụ gì ? ): Cân

  b) Đo thể tích của sỏi bằng ( dụng cụ gì ? ): Bình chia độ của GHD 100m3.

  c) Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức: \(D = {m \over V}\)

6. Bảng kết quả đo:

Giải bài tập Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

  Giá trị trung bình của khối lượng riêng của sỏi là: 

\({D_{TB}} = {{{D_1} + {D_2} + {D_3}} \over 3} = …kg/{m^3}\)

Kết quả đo các em tự điền vào bảng là thực hiện theo hướng dẫn.

Mục lục môn Lý 6