Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ...

Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7 – Ngữ văn lớp 7...

Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7 – Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7. hi con người muốn thông tin một vấn đề gì đó (tri thức, tình cảm) thì người ta mới tạo lập văn bản.

CÁC BƯỚC TẠO LẬP VĂN BẢN

1. Khi con người muốn thông tin một vấn đề gì đó (tri thức, tình cảm) thì người ta mới tạo lập văn bản. Chẳng hạn, khi muốn cho ông bà biết về tình hình học tập, công việc làm ăn của gia  đình hoặc hỏi thăm sức khỏe thi em mới viết thư cho ông bà.

2. Để tạo lập một văn bản, ví dụ như viết thư, trước tiên phải xác định rõ bốn vấn đề: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết về cái gì? Viết như thế nào? Bỏ qua vấn đề nào trong bốn vấn đề đó cũng không thể tạo ra được văn bản.

3. Sau khi đã xác định được bốn vấn đề đó, cần phải tìm ý và sắp xếp ý dể có một bố cục rành mạch, hợp lí, thể hiện đúng định hướng trên.

4. Chỉ  có ý và dàn bài chưa phải là công việc cuối cùng của việc tạo lập bản. Người tạo lập văn bản còn phải làm công việc viết thành văn (còn gọi là lấp đầy văn bản).

Việc viết thành văn ấy cần đạt các yêu cầu:

Quảng cáo

– Đúng chính tả;

– Đúng ngữ pháp;

– Dùng từ chính xác;

– Sát với bố cục;

– Có tính liên kết;

– Có mạch lạc;

– Lời văn trong sáng

5. Trong sản xuất, bao giờ cũng có bước kiểm tra sản phẩm. Có thể văn bản cũng là một loại sản phẩm. Và do đó, sau khi hoàn thành văn bản, cần được kiểm tra lại xem có đúng hướng không, bố cục có hay không và cách diễn đạt có gì sai sót không.

Quảng cáo