Trang chủ Lớp 7 SBT Ngữ văn lớp 7 Hoạt động Ngữ văn SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 112:Lập...

Hoạt động Ngữ văn SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 112:Lập dàn ý cho bài viết giới thiệu vẻ đẹp của một trong ba vùng dân ca...

Giải câu 1, 2 trang 112 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Nếu viết bài giới thiệu về một số tác phẩm ca dao, tục ngữ và dân ca địa phương em cho buổi sinh hoạt ngữ văn trước lớp thì em sẽ viết Mở bài như thế nào ?

 Bài tập

1.  Nếu viết bài giới thiệu về một số tác phẩm ca dao, tục ngữ và dân ca địa phương em cho buổi sinh hoạt ngữ văn trước lớp thì em sẽ viết Mở bài như thế nào ?

2.  Lập dàn ý cho bài viết giới thiệu vẻ đẹp của một trong ba vùng dân ca sau : quan họ Bắc Ninh, dân ca miền Trung và dân ca Nam Bộ.


Gợi ý làm bài

1. Mở bài cho bài viết này thường nêu mấy ý sau đây :

Quảng cáo

–  Giới thiệu chung về sự phong phú, đa dạng của tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam.

–  Góp phần làm nên sự phong phú ấy có vốn tục ngữ, ca dao và dân ca của nhiều vùng miền.

–  Nêu tên một số bài tục ngữ, ca dao và dân ca của địa phương em.

   Tham khảo gợi ý trên, HS viết thành đoạn văn Mở bài.

2. Lựa chọn vùng dân ca mà mình định viết bài giới thiệu. Tìm hiểu nội dung, đặc điểm của vùng dân ca ấy ; sau đó lập dàn ý theo 3 phần :

–  Mở bài (mở đầu) : tham khảo phần Gợi ý làm bài của bài tập 4 trong tiết Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn) ở trên.

–  Thân bài : tham khảo bài giới thiệu Hát dặm đã nêu trên.

–  Kết bài : phát biểu suy nghĩ và tình cảm của mình đối với vùng dân ca đã giới thiệu.