Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy nêu một ví dụ về cách tạo ra một vật nhiễm điện do cọ xát. Làm thế nào để kiểm ...

Bài 1 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Hãy nêu một ví dụ về cách tạo ra một vật nhiễm điện do cọ xát. Làm thế nào để kiểm chứng được vật có nhiễm. Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát

Quảng cáo

Hãy nêu một ví dụ về cách tạo ra một vật nhiễm điện do cọ xát. Làm thế nào để kiểm chứng được vật có nhiễm điện hay không?

Chiếc bút nhựa, hoặc cái thước kẻ bằng nhựa cọ xát lên tóc thì ta đã làm cho cái lược nhiễm điện do cọ xát. Để xem đúng là bút hoặc thước có nhiễm điện hay không ta để chúng gần mảnh hoặc thước có nhiễm điện hay không ta để chúng gần mảnh hoặc vụn giấy thì thấy chúng hút được vụn giấy.