Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 106 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 106 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 6 trang 106 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát

Quảng cáo

Mở vòi nước trong nhà cho nước chảy thành một dòng thật nhỏ. Cọ xát một vật như chiếc lược nhựa (hoặc cây thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su) vào vải khô rồi đưa vật đó đến gần dòng nước (hình H15.8). Hãy mô tả hiện tượng xảy ra và giải thích.

 

Mở vòi nước trong nhà cho nước chảy thành một dòng thật nhỏ. Cọ xát một vật như chiếc lược nhựa (hoặc cây thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su) vào vải khô rồi đưa vật đó đến gần dòng nước bị hút lại gần cây thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su. Vì khi dòng nước chảy thành một dòng nhỏ thì có thể coi như các vật nhỏ. Các vật nhiễm điện như thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su có thể hút được các vật nhỏ.