Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Khi quạt hoạt động, cánh quạt thường xuyên cọ sát với không khí, khi đó cánh...

Hoạt động 6 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát

Quảng cáo

Sau khi quạt điện hoạt động một thời gian, cánh quạt bám rất nhiều bụi bẩn. Em hãy giải thích vì sao.

Khi quạt hoạt động, cánh quạt thường xuyên cọ sát với không khí, khi đó cánh quạt nhiễm điện và hút các vật nhỏ như bụi bẩn…