Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy nêu tính chất của một vật nhiễm điện mà em biết....

Bài 2 trang 105 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác.. Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát

Quảng cáo

Hãy nêu tính chất của một vật nhiễm điện mà em biết.

Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác.

Vật nhiễm điện có khả năng tạo ra tia lửa điện.