Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là chất dẫn điện, là chất cách điện?...

Bài 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Vật dẫn điện như: Đồng, nhôm, sắt, hợp kim,… Bài: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Thế nào là chất dẫn điện, là chất cách điện?

Hãy kể tên ba vật liệu thường dung để làm vật dẫn điện, ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện.

Quảng cáo

– Chất dẫn điện lầ chất cho dòng điện đi qua.

– Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

Vật dẫn điện như: Đồng, nhôm, sắt, hợp kim,.

Vật cách điện như: Nhựa, sứ, thủy tinh,…