Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 * trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Bài 6 * trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại...

Bài 6 * trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Quảng cáo

Bóng đèn nối với công tắc và nguồn điện bằng dây dẫn kim loại. Khi có dòng điện qua dây dẫn, các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng với tốc độ khoảng từ 0,1 mm/s đến 1 mm/s. Hãy giải thích vì sao bóng đèn sáng ngay sau khi đóng công tắc, dù bóng đèn có ở cách xa nguồn điện hàng chục, hàng trăm mét hoặc xa hơn nữa.

Bóng đèn sáng sau khi đóng công tắc, dù bóng đèn có thể cách xa nguồn điện hàng chục, hàng trăm mét hoặc xa hơn nữa. Vì khi đóng công tắc, các electron tự do có sẵn ở mọi chỗ trong dây dẫn nhận được tín hiệu gần như cùng một lúc và hầu như đồng loạt chuyển động có hướng.