Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Chất nào dưới đây là chất dẫn điện?...

Bài 3 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Chất nào dưới đây là chất dẫn điện?

A. Nước muối.       

Quảng cáo

B. Muối ăn khi khô ráo.

C. Nước nguyên chất. 

D. Cao su.

Chọn đáp án A.