Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, kế đến là đồng. Nhưng vì sao lõi dây dẫn điện...

Bài 5 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Các kim loại đều dẫn điện nhưng chúng có thể dẫn điện tốt, kém khác nhau. Các em hãy tìm hiểu và trả lời:

– Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, kế đến là đồng. Nhưng vì sao lõi dây dẫn điện thường làm bằng đồng mà không làm bằng bạc?

Quảng cáo

– Đồng dẫn điện tốt hơn nhôm. Nhưng lại một số dây dẫn điện lại làm bằng nhôm mà không làm bằng đồng? Dây dẫn điện lõi nhôm có ưu điểm gì so với dây dẫn điện lõi đồng?

 

Lõi dây dẫn điện thường làm bằng đồng mà không làm bằng bạc vì đồng rẻ hơn bạc

Một số lõi dây dẫn điện lại làm bằng nhôm mà không phải làm bằng đồng. Vì về cơ bản thì dây điện lõi đồng có nhiều đặc tính ưu việt hơn dây điện lõi nhôm: độ dẫn điện, độ dãn dài, độ thắt, độ dẻo…  Tuy nhiên thì dây điện lõi nhôm lại có ưu điểm là nhẹ, cứng, rẻ tiền và đặc tính điện ổn định hơn dây điện lõi đồng (đối với nhiệt độ môi trường…).