Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là tiếng ồn gây ô nhiễm....

Bài 1 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Ô nhiễm do tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của. Bài: Chủ đề 14: Ô nhiễm do tiếng ồn

Thế nào là tiếng ồn gây ô nhiễm.

Quảng cáo

Hãy nêu một ví dụ về tiếng ồn gây ô nhiễm.

Ô nhiễm do tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

Ví dụ: Nhà em có chiếc chuông, nhưng kêu lớn quá, gây khó chịu cho hàng xóm.