Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy nêu một số biện pháp thường được sử dụng để phòng chống ô nhiễm do tiếng ốn....

Bài 2 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 14: Ô nhiễm do tiếng ồn

Hãy nêu một số biện pháp thường được sử dụng để phòng chống ô nhiễm do tiếng ốn.

Hãy nêu những biện pháp có thể thực hiện để hạn chế tiếng ồn gây ô nhiễm trong ví dụ ở câu 1.

Quảng cáo

Có 3 biện pháp thường dùng để chống ô nhiễm tiếng ồn:

Tác động vào nguồn âm, phân tán âm trên đường truyền và ngăn không có âm truyền tới tai.

Sau đây là một số giải pháp giảm bớt âm thanh của chiếc chuông ở câu 1:

1 –  Bấm vào nút chuông thật nhẹ.

2  – Dùng vải quấn quanh chuông.

3 – Thay bằng một chiếc chuông khác.