Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Để hạn chế tiếng ồn gây ô nhiễm trong giao thông đến những người lưu thông trên...

Bài 5 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Để hạn chế tiếng ồn gây ô nhiễm trong giao thông đến những người lưu thông trên đường và những người sống gần đường giao thông, Bài: Chủ đề 14: Ô nhiễm do tiếng ồn

Để hạn chế tiếng ồn gây ô nhiễm trong giao thông đến những người lưu thông trên đường và những người sống gần đường giao thông, theo em biện pháp nào có thể:

– Giảm độ to hoặc ngăn tiếng ốn phát ra

– Ngăn chặn âm trên đường truyền.

Quảng cáo

– Hạn chế âm đi vào tai.

Các cách hạn chế tiếng ồn gây ô nhiễm trong giao thông.

– Giảm độ to hoặc ngăn tiếng ông phát ra: không bóp còi rú ga nơi đông người, thay các còi có âm phát ra to bằng còi có âm nhỏ hơn.

– Ngặn chặn âm truyền trên đường: xây các vách ngăn cách âm ngăn cách khu dân cư với đường cao tốc.

– Hạn chế âm đi vào tai: sử dụng nút tai khi vào những nơi có ô nhiễm tiếng ồn.