Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Khi nào có xảy ra tác dụng sinh lí của dòng điện?...

Bài 3 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi dòng điện của mạng điện gia đình đi qua cơ thể, dòng điện này có thể gây những tác hại nào ?. Bài: Chủ đề 21: Tác dụng từ tác dụng hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện

Khi nào có xảy ra tác dụng sinh lí của dòng điện?

Quảng cáo

Khi dòng điện của mạng điện gia đình đi qua cơ thể, dòng điện này có thể gây những tác hại nào ?

Khi dòng điện chạy qua cơ thể người hoặc động vật thì gây ra tác dụng sinh lí của dòng điện.

Khi dòng điện của mạng điện gia đình đi qua cơ thể người thì dòng điện có thể khiến các cơ co giật, làm ngạt thở, thần kinh tê liệt và tim ngừng đạp, gây nguy hiểm đến tính mạng.