Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thực hành: hãy tự tạo một mô hình nam châm điện....

Bài 6 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 21: Tác dụng từ tác dụng hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện

Thực hành: hãy tự tạo một mô hình nam châm điện.

Quảng cáo

Dụng cụ: Pin, dây dẫn điệnc ó vỏ bọc, lõi sắt.

Thực hiện: Quấn dây dẫn nhiều vòng quanh lõi sắt. Kiểm tra xem khi nối hai đầu dây dẫn với pin, lõi sắt có hút được những vật nhẹ bằng sắt, thép (hình H21.10).

 

Các em học sinh tự làm thí nghiệm.