Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Vật nào sau đây có tác dụng từ ?...

Bài 4 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 21: Tác dụng từ tác dụng hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện

Vật nào sau đây có tác dụng từ ?

A. Viên pin còn mới đặt riêng biệt trên mặt bàn.

Quảng cáo

B. Thanh nhựa đã được cọ xát mạnh.

C. Cuộn dây dẫn chưa có dòng điện chạy qua và quấn trên một lõi sắt non.

D. Cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua.

Chọn đáp án D.