Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dòng điện không có tác dụng nào sau đây ?...

Bài 5 trang 145 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. C. Làm cơ co giật khi đi qua cơ thể . Bài: Chủ đề 21: Tác dụng từ tác dụng hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện

Dòng điện không có tác dụng nào sau đây ?

A. Làm quay kim nam châm  

Quảng cáo

B. Hút các mẩu giấy vụn

C. Làm cơ co giật khi đi qua cơ thể 

D. Làm nóng dây dẫn

Chọn đáp án B.