Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng...

Bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Cho một điểm sáng S ở trước một gương phẳng có ảnh tạo bởi gương là S’. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. S’ là ảnh ảo

B. S’ không hứng được trên màn chắn.

C. S và S’ đối xứng nhau qua gương.

Quảng cáo

D. Các tia sáng từ S tới gương có các tia phản xạ cùng cắt nhau tại S’.

Đáp án A: Đúng S’ là ảnh ảo

Đáp án B: Đúng S’ không hứng được trên màn chắn.

Đáp án C: Đúng S và S’ đối xứng nhau qua gương.

Đáp án D: Sai vì S’ không phải là nơi giao nhau của các tia phản xạ mà chỉ là nơi giao nhau của đường kéo dài các tia này.

Chọn đáp án D.