Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 8 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 8 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Trong một lần nhà trường tổ chức hội trại, lớp em tham gia trò chơi “đi tìm mật thư”....

Bài 8 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 .  . Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Trong một lần nhà trường tổ chức hội trại, lớp em tham gia trò chơi “đi tìm mật thư”. Các em đã nhận được một bực thư mật như hình H5.14.

Quảng cáo

Hãy tìm cách để nhanh chóng đọc được nội dung bức mật thư này.

 

Để đọc được bức thư người ta soi bức thư đó vào gương phẳng. Ta sẽ đọc được nội dung của bức thư đó qua gương: Nội dung của bức thư: “ đi từ cổng trường vào đến các lớp bên trái vào phòng học đầu tiên tại dãy bàn trong cùng ở ngăn bàn thứ ba nhận một mật thư thứ hai”.