Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 9 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 9 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Một người đứng trước một gương phẳng để soi gương (hình H5.15). Khoảng cách từ người ...

Bài 9 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Một người đứng trước một gương phẳng để soi gương (hình H5.15). Khoảng cách từ người đến bề mặt gương là 50cm.

a) Khoảng cách từ người này đến ảnh tạo bởi gương là bao nhiêu ?

b) Khi người tiến lại gần gương thêm 10cm, khoảng cách giữa người này và ảnh tạo bởi gương tăng hay giảm bao nhiêu ?

Quảng cáo

 

a) Vì ảnh và gương có tính đối xứng, nếu người và gương cách nhau 50cm thì ảnh cũng cách gương  50cm.

Suy ra khoảng cách giữa ảnh và người là \(50.2 = 100 cm\).

b) Khi người tiến lại gần gương 10cm tức là người cách gương 40cm thì ảnh cũng tiến gần lại gương 10cm. Lúc này người và ảnh cách nhau 80cm.

Khoảng cách người và ảnh giảm: \(100 cm – 80 cm  = 20 cm\).