Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Đặt một chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt bàn....

Hoạt động 1 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Đặt tai phía trên đồng hồ khoảng 35cm đến 40cm, ta hầu như không nghe được âm phát ra từ chiếc đồng hồ.. Bài: Chủ đề 13: Sự phản xạ âm

Hãy thực hiện thí nghiệm và giải thích.

Đặt một chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt bàn.

Đặt tai phía trên đồng hồ khoảng 35cm đến 40cm, ta hầu như không nghe được âm phát ra từ chiếc đồng hồ.

Quảng cáo

Dùng một ống rỗng hình trụ bằng thủy tinh hay nhựa, giấy cứng dài khoảng 30 cm đến 40 cm đặt thẳng đứng trên mặt bàn bao quanh chiếc đồng hồ (hình H14.2). Đặt tai phía trên miệng ống, gần sát với ống nhưng không chạm vào ống, ta sẽ nghe được khá rõ tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ.

Dùng một chiếc nắp đậy vào đầu trên của ống, ta không còn nghe được âm thanh phát ra từ đồng hồ nữa.

Các em có thể gải thích vì sao ?

 

Khi có chiếc ống, âm thanh tè chiếc đồng hồ phát ra xung quang đến thành ống sẽ bị dội lại, truyền lên miệng ống và đi lại vào tai, giúp tai ta nghe rõ.