Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 133 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 133 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy quan sát thí nghiệm và nhận xét, kết luận....

Hoạt động 1 trang 133 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi đóng công tắc mạch điện:. Bài: Chủ đề 20: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Hãy quan sát thí nghiệm và nhận xét, kết luận.

Các em hãy quan sát thí nghiệm do thầy, cô thực hiện từ mạch điện được mô tả như hình H20.3, H20.4 và nêu nhận xét.

 

Khi đóng công tắc mạch điện:

Quảng cáo

– Màu sắc của đoạn dây dẫn AB có gì thay đổi ?

– Hiện tượng gì xảy ra khi ta đưa mẩu giấy, que diêm đến sát đoạn dây AB.

Thí nghiệm trên chứng tỏ: Khi có dòng điện chạy qua, dây dẫn bị………

Khi đóng công tắc mạch điện:

– Màu sắc của đoạn dây dẫn AB có gì thay đổi ta thấy nó có màu nóng đỏ.

– Khi ta đưa mẩu giấy, que diêm đến sát đoạn dây AB ta thấy mẩu giấy, que diêm cháy.

Thí nghiệm trên chứng tỏ: Khi có dòng điện chạy qua, dây dẫn bị nóng lên.